Дитяча інвалідність | Інвалідність у дітей

Інвалідність у дітей

Дитяча інвалідність – одна із преоритетних медико-соціальних проблем сучасного суспільства. Дитина з інвалідністю – це дитина зі стійким розладом функцій організму. Спричиненим захворюванням, травмою або вродженими вадами розумового чи фізичного розвитку. Що зумовлюють обмеження її нормальної життєдіяльності та необхідність додаткової соціальної допомоги і захисту.

Критерії визначення інвалідності у дітей

Інвалідність встановлюється дітям до досягнення ними 18 років у разі наявності стійкого розладу функцій організму. Зумовленого захворюваннями, травмою (її наслідками) або вродженими вадами, що призводять до обмеження життєдіяльності дитини. А також неефективності реабілітаційних заходів, неможливості відновлення соціальної адаптації, несприятливого прогнозу відновлення працездатності. При цьому враховуються реальні соціально-економічні обставини за місцем проживання дитини з інвалідністю.

Обмеження життєдіяльності що це?

Обмеження життєдіяльності – це повна або часткова втрата особою здатності або можливості здійснювати самообслуговування. А саме: самостійно пересуватися, орієнтуватися, спілкуватися, контролювати свою поведінку, навчатися та займатися трудовою діяльністю.

Порушення функцій організму дитини

Основними видами порушень функцій організму є:

 • порушення психічних функцій (сприйняття, уваги, пам’яті, мислення, інтелекту, емоцій, волі, свідомості, поведінки, психомоторних функцій)
 • порушення мови і мовних функцій (усної та письмової, вербальної і невербальної мови, порушення голосоутворення та інше)
 • порушення сенсорних функцій (зору, слуху, нюху, дотику, тактильної, больової, температурної та інших видів чутливості)
 • порушення статодинамічної функції (рухових функцій голови, тулуба, кінцівок, статики, координації рухів)
 • порушення функцій кровообігу, дихання, травлення, виділення, кровотворення, обміну речовин і енергії, внутрішньої секреції, імунітету
 • порушення, зумовлені фізичним каліцтвом (деформація обличчя, голови, тулуба, кінцівок, що призводить до зовнішньої потворності, аномальні отвори шлунково-кишкового, сечовидільного, дихального трактів, порушення розмірів тіла)

Порядок встановлення та оформлення інвалідності дитині

Інвалідність дітям встановлюється лікарсько-консультативною комісією (ЛКК) за місцем мешкання дитини. Особам віком до 18 років комісією встановлюється категорія “дитина з інвалідністю”, а особам, які мають виключно високу міру втрати здоров’я та надзвичайну залежність від постійного стороннього догляду, допомоги або диспансерного нагляду інших осіб і які фактично не здатні до самообслуговування, – категорія “дитина з інвалідністю підгрупи А”. Також, складають індивідуальну програму реабілітації дитини з інвалідністю. В якій визначаються реабілітаційні заходи, їх обсяги, строки проведення та виконавці. Ступінь обмеження основних категорій життєдіяльності дитини визначається виходячи з результатів оцінки їх відхилення від норми. Що відповідає певному періоду (віку) біологічного розвитку дитини.

Нормативна база щодо дітей з інвалідністю

 • Закон України “Про державну соціальну допомогу особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю”
 • Закон України “Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні”
 • Закон України “Про державну допомогу сім’ям з дітьми”
 • Постанова Кабінету Міністрів України від 03 лютого 2021 року №79 “Деякі питання призначення і виплати державної соціальної допомоги особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю”
 • Наказ Міністерства охорони здоров’я України, Міністерства праці та соціальної політики України, Міністерства фінансів України від 08.11.2001 №454/471/516 “Про затвердження Переліку медичних показань, що дають право на одержання державної соціальної допомоги на дітей з інвалідністю до 16 років”
 • Наказ Міністерства охорони здоров’я України від 11.07.2005 №342 “Про затвердження змін до наказу МОЗ України від 04.12.2001 №482 “Про затвердження порядку видачі медичного висновку на дитину з інвалідністю віком до 16 років (зі змінами)”
 • Постанова Кабінету Міністрів України від 21 листопада 2013 року №917 “Деякі питання встановлення лікарсько-консультативними комісіями інвалідності дітям”

Медико-соціальна експертиза (МСЕК) в умовах воєнного стану

Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 08.03.2022 №225 “Деякі питання порядку проведення медико-соціальної експертизи на період воєнного стану на території України”, Постанови Кабінету Міністрів України від 30.03.2022 №390 “Про внесення до деяких постанов Кабінету Міністрів України змін щодо строку повторного огляду осіб з інвалідністю та продовження строку дії деяких медичних документів в умовах воєнного стану” продовжено строк дії інвалідності та індивідуальної програми реабілітації дитини з інвалідністю на весь термін дії воєнного стану на території України і 6 місяців після його припинення / скасування. Крім того, діти з інвалідністю мають можливість отримувати, відповідно до індивідуальної програми реабілітації, без проходження повторного огляду лікарсько-консультативної комісії: соціальні виплати, реабілітаційні послуги та допоміжні вироби (милиці, ходунки, крісла колісні тощо), засоби інконтиненції, наприклад, памперси, катетери, тощо, освітні послуги, відповідні пільги.

У разі тимчасового перебування громадян України за кордоном. На території держав, з якими укладено міжнародні договори (угоди) про соціальне забезпечення. Комісія може за заявою батьків або законних представників дитини, у тому числі потерпілої від нещасного випадку на виробництві, прийняти рішення про встановлення інвалідності за результатами медичного обстеження в державі тимчасового перебування дитини на підставі поданих документів.