Запорізька обласна клінічна дитяча лікарня

Запорізька обласна клінічна дитяча лікарня (ЗОКДЛ) – багатопрофільний лiкувально-профiлактичний заклад, що надає спеціалізовану медичну допомогу дітям області та міста Запоріжжя за 40 лікарськими спеціальностями. У своєму складі лікарня має стаціонар на 300 ліжок та 21 ліжко анестезіології та інтенсивної терапії, 12 з яких для новонароджених.

Основні завдання лікарні:

  • надання висококваліфікованої екстреної та планової стаціонарної допомоги
  • консультативно-діагностична медична допомога
  • комплексна медична допомога новонародженим
  • транспортування хворих в важких станах
  • надання виїздної консультивної допомоги
  • медико-соціальна реабілітація
  • телемедичне дістанційне консультування
  • забезпечення умов для проведення науково-досліднецької діяльності

ЗОКДЛ – заклад вищої кваліфікаційної категорії, який надає медичну допомогу дітям з найскладнішими патологіями.

В лікарні функціонує 14 стаціонарних відділень, з яких: 7 соматичних, 4 хірургічних та 2 реанімаційних, функціонують дві виїзні бригади: реанімаційно-консультативна та виїзна неонатологічна бригади. Декілька профілей надання стаціонарної медичної допомоги єдині в Запорізькій області – це офтальмологія, ортопедо-травматологія, ендокрінологія, гематологія.

Активно розвивається хірургічна практика малоінвазивних методів оперативних втручань, набула розвитку хірургія новонароджених.

Щорічно у стаціонарних відділеннях ЗОДКЛ отримують лікування  орієнтовно 13 000 дітей, половина з них – жителі сільскої місцевості.

В 2021 році було відкрито відділення загальної практики сімейної медицини. В новому підрозділі створені всі умови для надання якісної первинної допомоги, тут враховані сучасні вимоги до приміщення та медичного обладнання, забезпечено доступ до високошвидкісного інтернету для надання телемедичних послуг.

В обласній дитячій консультативній поліклініці, щороку отримують якісну амбулаторно-поліклінічну допомогу більше 16 000 дітей. При поліклініці функціонує сурдологічний та катамнестичний кабінети.

На початку 2019 року після капітального ремонту відновлено роботу центру медико-соціальної допомоги дітям з інвалідністю. Центр спеціалізується на наданні комплексної медичної, фізичної, психолого-соціальної реабілітації для дітей з різним ступенем рухових порушень та з обмеженнями життєдіяльності.

На базі лікарні працюють кафедри Запорізького національного медичного університету: педіатричні, дитячої неврології, хірургії, анестезіології, травматології та ортопедії. Тут навчаються студенти Запорізького медичного коледжу. Лікарня з дня свого існування є закладом, де працювали видатні лікарі, формувались медичні школи і традиції. За роки існування лікарні в колективі працювало чимало сімейних династій медиків.