Дитяча реабілітація

У сучасній дитячій медицині особлива увага приділяється реабілітаційним заходам. Комплексна реабілітація необхідна будь-якій дитині з гострим або хронічним розладом, психічною чи фізичною травмою, що обмежує її функціональні та психологічні можливості. В Запорізькій обласній клінічній дитячій лікарні послуги реабілітації надаються дітям з уродженими вадами та порушеннями розвитку. Також дітям, які отримали травми, перенесли захворювання чи оперативне втручання. Особлива увага приділяється дітям-інвалідам. Дитяча реабілітація та відновлення здоров’я досягається за допомогою широкого використання різних засобів, спрямованих на покращення фізіологічних функцій організму. Дитяча реабілітація передбачає комплекс заходів, що направлені на відновлення втрачених функцій.

Реабілітаційні підрозділи

Особливості дитячої реабілітації

Реабілітація дітей – це не тільки фізіотерапевтичні заходи, але й психологічна допомога та соціальна адаптація. Саме багатосторонній підхід до цієї проблеми гарантує найбільш якісний результат. Широко застосовуються інноваційні методи, що базуються на останніх досягненнях науки. До складу лікарні входять Фізіотерапевтичне відділення та Центр медико-соціальної реабілітації дітей. Перше забезпечує необхідну комплексну терапію дітям, що лікуються у відділеннях стаціонару та надає допомогу амбулаторним хворим. Другий надає висококваліфіковану реабілітаційну допомогу, соціальні, медичні та психологічні послуги. В нашому закладі працюють досвідчені лікарі, що досконало володіють сучасними методиками комплексної реабілітації. Керівництвом лікарні приділяється увага щодо постійного підвищення їхньої кваліфікації. Матеріальна база медичної установи, дозволяє якісно впроваджувати новітні методи дитячої реабілітації у життя. Це дозволяє суттєво зменшити терміни відновлення, у порівнянні з класичними методами.

В Запорізькій обласній клінічній дитячій лікарні підтримується принцип послідовності реабілітації. Для раннього виявлення дітей з неврологічною патологією у консультативній поліклініці створений катамнестичний кабінет нагляду за передчасно народженими дітьми. Численні дослідження, проведені в різних країнах Європи, показують, що участь у програмах реабілітації приносить значну користь маленьким пацієнтам, їхнім сім’ям, суспільству в цілому. Мета медико-соціальної реабілітації – всебічне покращення якості життя дитини. Головне завдання – адаптувати до повноцінного життя в суспільстві якнайбільше пацієнтів із вродженими вадами, тих, хто переніс складні захворювання чи тяжкі травми. Вирішення цих питань і є основним змістом сучасної дитячої реабілітації.