Дитячий логопед Запоріжжя

Дитячий логопед

Дитячий логопед – це фахівець, який займається виявленням причин, лікуванням та профілактикою дефектів мовлення у дітей.

Сучасна логопедія виокремилась в галузь науки, що ґрунтується на педагогічному змісті. Завдяки психології, фізіології, мовознавству, а також основам дефектології, мова стала розглядатися як системне утворення, яке впливає і формує психічний розвиток. Сьогодні логопеди працюють у школах, дитячих садках, спеціалізованих центрах, займаються приватною практикою. Їх об’єднує одна мета – боротьба з порушеннями мови.

Напрями з якими працює лікар-логопед:

 • формування правильної звуковимови
 • розвиток артикуляційних рухів та дрібної моторики
 • вдосконалення фонематичних процесів та граматичного ладу мови
 • збагачення, активізація словникового запасу
 • розвиток зв’язного та виразного мовлення, навчання грамоті

Але досягти хорошого, якісного та відносно швидкого результату можливо лише у тісній співпраці сім’ї та педагогів.

Причини виникнення дефектів мовлення

Вивчення причин виникнення порушень мовлення у дітей складає основу наукового підходу до розв’язання проблем. Серед факторів, що сприяють розвитку дефектів мовлення, треба виділити такі:

 • ураження ЦНС у допологовому періоді
 • внутрішньоутробна гіпоксія
 • захворювання матері
 • шкідливі екологічні умови
 • ускладнення в пологовому періоді (кесарів розтин, обвивання пуповиною, стрімкі або затяжні пологи)
 • захворювання дітей на першому році життя (вірусні, бактеріальні, тривалі хвороби ШКТ)
 • соціальні чинники (зниження мовної культури суспільства, обмежене спілкування з дитиною, дефекти мови батьків)

Виявлення мовних порушень у ранньому віці дає можливість швидкого розв’язання проблем. І навпаки, затягування зі звертанням до дитячого логопеда тільки посилює ступінь проблеми.

Коли треба звертатися до логопеда?

За консультацією або допомогою до логопеда слід звертатися, якщо дитина:

 • заїкається
 • не вимовляє певних букв
 • погано розрізняє звуки
 • пізно починає говорити
 • мова дуже повільна
 • мова незрозуміла і нескладна

Лікування дефектів мовлення

Корекцією дефектів мови в дітей займається лікар-логопед. Виходячи з власного досвіду та спостереження за реакціями маленького пацієнта під час занять, фахівець визначає причини розвитку мовних дефектів та усуває їх. Серед основних причин виділяють патології перебігу вагітності, пологів, відставання раннього мовленнєвого розвитку, а також будь-які порушення раннього розвитку. Сучасні методики дозволяють досягти високих результатів у вдосконаленні мовних функцій як у пацієнтів з відхиленнями у розвитку, так і повністю здорових дітей.

Профілактика дефектів мовлення

Порушення звукової культури мови, що виникли в дошкільному віці, надалі можуть спричинити цілий ряд вторинних порушень мови: недорозвинення фонематичного слуху, затримане формування навичок звукового, складового та буквеного аналізу слів, збіднення словника дитини, порушення граматичного ладу рідної мови. Будь-яке порушення промови тією чи іншою мірою може позначитися на діяльності та поведінці дитини в цілому. Тому так важливо дбати про своєчасний розвиток мовлення дітей, приділяти увагу її чистоті та правильності. На думку багатьох фахівців, початок цілеспрямованої роботи з формування правильної звуковимови вже з трирічного віку допомагає запобігти появі багатьох порушень мови, а найчастіше і виявити у дітей даного віку інші, складніші мовні патології, що сприяє їхній ранній корекції. Послідовна систематична робота з розвитку слухової уваги, розвитку артикуляційної та дрібної моторики у дітей, уточнення артикуляції та вимови звуків створює сприятливі умови для нормального розвитку звукової сторони мовлення дітей дошкільного віку.

Запорізька обласна клінічна дитяча лікарня надає все необхідне для розв’язання проблем мовлення. Діти Запоріжжя, та Запорізької області можуть звертатися до кваліфікованих фахівців.