Клініко-діагностична лабораторія

Лабораторна служба забезпечує виконання загальноклінічних, гематологічних, біохімічних, імунологічних, цитологічних, цитогенетичних досліджень, пацієнтам з різними нозологічними формами захворювань на рівні сучасних досягнень медичної науки та практики.

Всі лабораторні дослідження виконуються на високотехнологічному обладнанні з якісними реагентами, з щоденним внутрішньо-лабораторним контролем якості та зовнішньої оцінки якості. Програма міжлабораторних порівнянь результатів вимірювань проводиться Українським Референс-центром з клінічної лабораторної діагностики та метрології.

Колектив клініко-діагностичної лабораторії складають фахівці з великим досвідом роботи, які пройшли спеціалізацію та підвищення кваліфікації з різних розділів лабораторної діагностики на базі Запорізької медичної академії післядипломної підготовки.

Оснащення клініко-діагностичної лабораторії дозволяє проводити весь перелік сучасних лабораторних досліджень. Для надання екстреної допомоги пацієнтам лабораторія працює в цілодобовому режимі. Якщо Ви зацікавлені в якісних результатах досліджень, звертайтеся  за допомогою фахівців ЗОКДЛ.