Бактеріологічна лабораторія

Бактеріологічна лабораторія Запорізької обласної клінічної дитячої лікарні проводить дослідження для фізичних та юридичних осіб на високому сучасному рівні. Лабораторія має дозвіл на право роботи зі збудниками III и IV груп патогенності. Фахівці лабораторії постійно працюють над впровадженням інноваційних технологій, необхідних для діагностики захворювань.

У лабораторії проводиться скринінг клінічно значимих мультирезистентних та нозокоміальних мікроорганізмів, мікробіологічний моніторинг за резистентністю мікроорганізмів до хіміотерапевтичних антибактеріальних препаратів за допомогою програми WHONET.
У роботі використовуються поживні хромогенні середовища та реагенти французської компанії BIOMERIEUX.

Для визначення біологічного виду та чутливості бактерій до антибіотиків використовується бактеріологічний аналізатор VITEK 2 Compact. Визначення мінімально інгибуючих концентрацій автоматичним методом інтерпретується за допомогою AES EUCAST+Phenotypic.
Дослідження проводяться у повному обсязі та у максимально короткий термін.

Лабораторія проводить наступні види мікробіологічних досліджень:

 • кров (гемокультура) та ліквору
 • чутливості / стійкості мікроорганізмів до антибіотиків та антимікотиків
 • мокротиння, трахеального аспірата, промивних вод бронхів
 • відділяємого з різних очагів запалення
 • відділяємого з ран, пунктатів, випотів, ексудатів
 • відділяємого з слизової ротоглотки та носу на умовно патогенну мікрофлору
 • сечі на бактеріурію з визначенням степені
 • відділяємого статевіх органів на умовно патогенну мікрофлору
 • відділяємого з коньюктиви
 • фекалій на патогенну кишкову флору
 • фекалій на дисбіоз
 • грудного молока
 • визначення стрептококів группи В (Str.agalactiae)

 • повітря
 • хірургічного інструментарію та матеріалу на стерильність
 • визначення контамінації дезінфекційних розчинів
 • чутливості внутрігоспітальної мікрофлори до дезінфекційних розчинів
 • змивів з навколишнього середовища на патогенну та умовно патогенну мікрофлору