Інформаційно-аналітичний відділ медичної статистики

– централізований збір статистичної та адміністративної інформації в лікарні

– обробка, аналіз показників, що характеризують стан діяльності лікарні

– надання методичної допомоги відділенням та службам лікарні з питань організації статистичного обліку та формування звітностей

– здійснення політики і цілей лікарні з питань дотримання єдиної системи ведення, збору, обробки, зберігання та передачі медико – статистичної інформації в підрозділах лікарні