Paragraph

Клініко - діагностична лабораторія

Клініко – діагностична лабораторія виконує лабораторні дослідження з використанням новітніх технологій у галузі діагностики, профілактики та моніторингу захворювань.

Понеділок Наталія Василівна

завідуюча, лікарка-лаборантка вищої кваліфікаційної категорії

Качан О.В.

Лікарка-лаборант

Відділення розташовано в будівлі поліклінічного відділення за адресою: м.Запоріжжя,        вул. Олександрівська, б.47, 3 поверх

Колектив КДЛ складають фахівці з великим досвідом роботи, що пройшли спеціалізацію і підвищення кваліфікації з різних розділів лабораторної діагностики, на базі Запорізької медичної академії післядипломної підготовки мають вищу (80%) і першу (20%) кваліфікаційну категорію.

Лабораторна служба забезпечує виконання загальноклінічних, гематологічних, біохімічних, імунологічних, цитологічних, цитогенетичних досліджень, пацієнтам з різними нозологічними формами захворювань на рівні сучасних досягнень медичної на��ки і практики.

Всі лабораторні дослідження виконуються на високотехнологічному обладнанні з якісними реагентами, з щоденним внутрішньо лабораторний контролем якості та зовнішньої оцінки якості. Програма міжлабораторних порівнянь результатів вимірювань проводиться Українським Референс-центром з клінічної лабораторної діагностики та метрології.

Оснащення клініко-діагностичної лабораторії дозволяє проводити весь перелік сучасних лабораторних досліджень, практично в повному обсязі.

Оснащення клініко-діагностичної лабораторії:

Гематологічні дослідження проводятьсяна гематологічному аналізаторі Mythic 18.

Біохімічні дослідження проводятьсяна автоматичному біохімічному аналізаторі Mindray BS - 200.

Дослідження показників водно-сольового обмінупроводяться на аналізаторі електролітів біологічнихрідин Easy Lyte Na / K / Cl Analyzer.

Дослідження системи гемостазу проводяться на напівавтоматичномукоагулометрі TS 4000+

Цитогенетичні дослідження проводятьсяза допомогою мікроскопа Цейс

Дослідження газів крові проводятьсяна автоматичному аналізаторі газів крові АВL800 FLEX

Фахівці лабораторії :

Василенко М.С.
Фельшерка-лаборант
Майборода Г.Ю.
Фельшерка-лаборант
Грущецька О.А.
Фельшерка-лаборант
Дунда Є.В.
Біологиня

��ля надання екстреної допомоги пацієнтам лабораторія працює в цілодобовому режимі.

Режим роботи лабораторії:

  щодня 


Телефон лабораторії:

(061) 22-22-117

Top